Tư vấn chiến lược, quản lý vận hành BĐS

Tổ hợp trung tâm mua sắm và căn hộ Mipec Riverside đã hoàn thành vào Quý III / 2016, trong đó khu căn hộ Mipec Riverside đã chính thức khai trương và đưa trung tâm thương mại Mipec Long Biên vào hoạt động từ ngày 30 tháng 7 năm 2016.

02462788999