THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ M1 CHUNG CƯ MIPEC CITY VIEW NHIỆM KỲ 2021-2023

Ngày 29/11/2020, Hội nghị cư dân lần thứ I Tòa nhà M1 Chung cư Mipec City View – Kiến Hưng, Hà Đông đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu ra Ban quản trị tòa nhà (BQT), nhiệm kỳ 2021-2023.

Hội nghị cư dân 2020 bao gồm các thành viên đại biểu, thư ký hội nghị và Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu:

  1. Đại diện chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội: Ông Nguyễn Đức Cảnh (Giám đốc đầu tư)
  2. Đại diện công an phường Kiến Hưng: Ông Nguyễn Trung Thành (công an khu vực)
  3. Đại diện UBND phường Kiến Hưng: Ông Đặng Quốc Thái (Cán bộ tư pháp)
  4. Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Mipec – đơn vị hiện quản lý vận hành tòa nhà: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (Giám đốc công ty)
  5. Đại diện cư dân: Ông Vũ Văn Phi và Ông Lê Khắc Ba

Đại biểu tham dự Hội nghị cư dân Mipec City View

Tổ trưởng tổ Bầu cử, kiêm Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Số đại diện căn hộ đã được bàn giao tương ứng với 50.7% tổng số căn hộ đã nhận bàn giao, như vậy  đủ điều kiện để khai mạc hội nghị.

Ông Lương Hùng Hiệp – Tổ trưởng tổ Bầu cử, kiêm Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Ở phần đầu tiên, Hội nghị cũng đã thông qua các chương trình Hội nghị chung cư lần thứ I: Quy chế liên quan tới Họp hội nghị nhà chung cư, Quy chế bầu và các hoạt động của BQT, đề xuất kế hoạch bảo trì nhà chung cư 2020-2021, đề xuát đơn vị quản lý vận hành chung cư Mipec City View và giá dịch vụ, bỏ phiếu bầu Ban quản trị Tòa M1 và công bố kết quả bầu cử.

Cư dân biểu quyết thông qua các Chương trình Hội nghị cư dân Mipec City View

Cư dân biểu quyết thông qua các Chương trình Hội nghị cư dân Mipec City View

 

Phần tiếp theo của Hội nghị cư dân là những ý kiến thảo luận của đại diện các cư dân, làm rõ những khúc mắc cũng như trao đổi đóng góp để vận hành tòa nhà tối ưu, thỏa mãn cư dân khi về sinh sống tại chung cư.

Theo nội dung Hội nghị trù bị ngày 07/11/2020 giữa Đại diện Chủ đầu tư và Ban Đại diện Cư dân lâm thời và các ứng cử viên được đề cử tại Hội nghị trù bị về việc chốt danh sách ứng cử viên được Cư dân đề cử, Ban Quản trị Nhà chung cư gồm 05 thành viên (01 Trưởng ban, 02 Phó ban, 02 Thành viên); Trong đó có 01 Phó ban do Chủ đầu tư cử tham gia Ban Quản trị.

Căn cứ thể lệ bầu cử, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban Quản trị dưới sự chứng kiến của UBND phường Kiến Hưng.

 

 

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Hội nghị Nhà chung cư Tòa M1 – Chung cư Mipec City View.

Ban kiểm phiếu làm việc công tâm, nhanh chóng, hiệu quả.

Các ứng viên sau được bầu làm thành viên Ban Quản trị nhà chung cư, tên gọi: “Ban Quản trị Tòa M1 – Chung cư Mipec City View”, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2023, gồm:

  1. Đinh Diệu Huyền               – Trưởng Ban Quản trị
  2. Ông Phan Nhật Bách              – Phó Ban (Công văn của CĐT đính kèm)
  3. Ông Trần Ngọc Hậu                – Phó Ban
  4. Ông Trần Bảo Toàn                 – Thành viên BQT
  5. Ông Hoàng Mạnh Linh            – Thành viên BQT

Xin chúc mừng Ban quản trị Tòa M1 – Mipec City View nhiệm kỳ 2021-2023.

Bà Đinh Diệu Huyền – tân Trưởng Ban quản trị

 

Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 12h35’ cùng ngày.

02462788999