Mipec M cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chung cư Mipec Riverside 2020 – 2021

Ngày 25/08/2020, tại văn phòng Ban quản lý chung cư Mipec Riverside (BQL) đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ quản lý vận hành chung cư Mipec Riverside năm 2020-2021 giữa Ban quản trị nhà chung cư Mipec Riverside và Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Mipec (Mipec M).

Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong suốt quá trình vận hành chung cư Mipec Riverside, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác và liên kết giữa hai bên.

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, Công ty TNHH Dịch vụ và quản lý Mipec (Mipec M) cam kết thực hiện tốt nhất các dịch vụ cho cộng đồng cư dân chung cư Mipec Riverside, tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng.

Chung cư Mipec Riverside 35 tầng, có quy mô khoảng 800 hộ dân tại số 2 đường Long Biên 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

02462788999