Hội nghị nhà chung cư lần đầu Mipec Rubik 360

Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Mipec (Mipec M) là đơn vị quản lý vận hành Chung cư Mipec Rubik360 tại số 122-124 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội kể từ khi Chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngày 26/11/2023 vừa qua, Mipec M đã phối hợp với Chủ đầu tư và Cư dân tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần đầu – Chung cư Mipec Rubik360. Kết quả Hội nghị đã bầu được Ban Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Dưới đây là một số hình ảnh được Mipec M lưu lại tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Hoài Nam (MC) phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Chử Đức Hạnh – Đại diện Chủ Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị, bao gồm Đại diện Chủ Đầu tư, Đại diện UBND Phường Dịch Vọng Hậu, Đại diện Công an Phường Dịch Vọng Hậu và Đại diện Cư dân

Ông Lương Hùng Hiệp – Đại diện đơn vị quản lý vận hành Mipec M

Ban Thư ký Hội nghị (gồm Đại diện Ban Tổ chức và Đại diện Cư dân)

 

Cư dân tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu để tham dự Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Oanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiêm kiểm phiếu phụ trách đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, Thể lệ bầu cử, Thể lệ biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu tại Hội nghị

Các ứng cử viên Ban Quản trị ra mắt tại Hội nghị

Cư dân tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Quản trị

Ban Tổ chức chuẩn bị tiệc tea-break để phục vụ Cư dân tại Hội nghị

Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu bầu Ban Quản trị

Ban Quản trị ra mắt Hội nghị

Đại diện Chủ Đầu tư, Đại diện Cư dân cùng Ban Quản trị mới được thành lập.

Hội nghị đã thành công bầu được Ban Quản trị Chung cư Mipec Rubik360 nhiệm kỳ 2023-2026 với 07 thành viên, gồm có:

  1. Ông Nguyễn Bá Phong – Trưởng Ban Quản trị (Đại diện Cư dân)
  2. Ông Vũ Quang Hưng – Phó Ban Quản trị (Đại diện Cư dân)
  3. Ông Nguyễn Ngọc Khang – Phó Ban Quản trị (Đại diện Chủ Đầu tư)
  4. Ông Phùng Văn Ổn – Thành viên (Đại diện Cư dân)
  5. Ông Lê Hoài Bắc – Thành viên (Đại diện Cư dân)
  6. Bà Nguyễn Thuỳ Dung – Thành viên (Đại diện Cư dân)
  7. Ông Kiều Lê Hiển – Thành viên (Đại diện Cư dân)

Ban Quản trị đã được Cư dân bầu chọn dựa trên ý chí, nguyện vọng và mong muốn của toàn thể Cư dân. Ban Quản trị sẽ là đại diện cho tiếng nói của Cư dân và thay mặt Cư dân làm việc với các đơn vị liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể Cư dân.

02462788999