HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ LẦN ĐẦU – ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Mang lại những giá trị đời sống cao cùng tiện ích phong phú, đa dạng, căn hộ chung cư hiện đang trở thành xu hướng mới của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Song song với việc sở hữu một căn hộ chung cư thì việc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Hội nghị nhà chung cư lần đầu là một vấn đề đáng được quan tâm. Tại bài viết này, Mipec M sẽ giải đáp cho Quý bạn đọc những nội dung về điều kiện và quy trình tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Mời Quý bạn đọc cùng tìm hiểu.

  1. Điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ban hành ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng, để tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu cần phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể như sau:

Điều kiện tổ chức – Được tổ chức trong 12 tháng kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ được bàn giao cho người mua, thuê mua. Nếu chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì tổ chức hội nghị nhà chung cư sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao.

– Tổ chức hội nghị của cụm nhà chung cư khi có tối thiểu 50% số căn hộ của mỗi toà nhà trong cụm đã được bàn giao cho người mua hoặc thuê mua và có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ của từng toà đã nhận bàn giao đưa vào sử dụng đồng ý nhập toà nhà chung cư đó vào cụm nhà chung cư.

Điều kiện về số người tham gia – Có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận bàn giao tham gia. Nếu không đủ thì chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức.

– Đảm bảo đủ số lượng đồng ý nhập toà nhà vào cụm nhà chung cư (50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự). Nếu không đủ số người thì trong thông báo mời họp, chủ đầu tư có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc trừ trường hợp toà nhà trong cụm tổ chức riêng.

 

Hội nghị nhà chung cư lần đầu tại toà nhà chung cư M1 Mipec City View

  1. Quy trình tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Cũng được đề cập trong quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ban hành ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng, quy trình tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu cần được thực hiện như sau:

Đối tượng tham gia – Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu, thành phần gồm:

+ Đại diện chủ sở hữu

+ Người sử dụng nhà chung cư

+ Đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư (được mời)

– Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư lần đầu gồm:

+ Đại diện chủ đầu tư

+ Đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao

+ Đại diện đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (nếu có)

+ Đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã (được mời).

Các nội dung cần chuẩn bị – Dự thảo quy chế họp hội nghị nhà chung cư lần đầu.

– Những đề xuất sửa đổi, bổ sung dự kiến sẽ trình bày trong hội nghị về nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có).

– Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư (dự thảo) và đề xuất danh sách cũng như số lượng thành viên Bản quản trị…

– Một số đề xuất khác như: Mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, đề xuất đơn vị quản lý vận hành…

Những công việc Chủ đầu tư phải thực hiện – Họp trù bị để chuẩn bị nội dung hội nghị nhà chung cư chính thức (nếu có).

– Thông báo thời gian, địa điểm và các nội dung sẽ họp trong hội nghị.

– Kiểm tra, xác định tư cách đại diện chủ sở hữu của các căn hộ tham dự hội nghị.

– Thông báo giá dịch vụ phải trả cho các chủ sở hữu hoặc sử dụng căn hộ như phí bể bơi, phòng tập, siêu thị, các loại dịch vụ khác…

Các nội dung quyết định tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu – Quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường).

– Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư cùng với tên gọi, số lượng, danh sách thành viên Ban quản trị: Trưởng ban, Phó Trưởng ban quản trị…; Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư cho các thành viên Ban quản trị;

– Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có);

– Thống nhất mức giá dịch vụ quản lý vận hành, dự thảo kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung, dự thảo quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính…

– Các khoản kinh phí phải đóng góp trong quá trình sử dụng…

Quyền biểu quyết – Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1 m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

 

Đại diện Mipec M tham gia Tổ bầu cử Hội nghị nhà chung cư lần đầu toà nhà chung cư M1 Mipec City View

Cư dân biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các chương trình tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu

  1. Các trường hợp UBND cấp xã, phường có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Theo Thông tư 06/2019/TT-BXD, Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu khi có một trong các trường hợp sau đây:

– Chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% số căn hộ được bàn giao, tuy nhiên, chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư. Đồng thời, có đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị;

– Hội nghị trước không đủ tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự;

– Chủ đầu tư chấm dứt hoạt động do bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì kinh phí tổ chức hội nghị này do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp.

Trong trường hợp cần Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư thì đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc chủ đầu tư phải có đơn hoặc văn bản đề nghị. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Kết quả của hội nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì được áp dụng đối với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức.

02462788999